Organizačné pokyny

Organizačné pokyny – pre všetkých účastníkov

PRIHLÁŠKY: Prihlasovanie účasti na konferenciu prebieha elektronicky cez online formulár na webovej stránke konferencie http://water-resources.sazp.sk/ v  termíne do 31. 5. 2019. Počet miest je obmedzený. Ako účastníci konferencie budú uprednostnení autori prednášok, príspevkov do zborníka a posterov.
KONFERENČNÉ POPLATKY: Účasť na konferencii je bezplatná. Konferenčný poplatok je hradený z finančných prostriedkov Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
UBYTOVANIE A DOPRAVA: Ubytovanie počas konferencie a dopravu si účastníci zabezpečujú a hradia sami.
VÍZOVÁ POVINNOSŤ: Organizátori účastníkom z krajín s vízovou povinnosťou nezabezpečujú sprostredkovanie víz.
MIESTO KONANIA: Bratislava, Hotel Vienna House Easy Bratislava
ZBORNÍK: Elektronický zborník príspevkov z konferencie bude dostupný  na webovej stránke konferencie http://water-resources.sazp.sk/.
EXKURZIA: Možnosť účasti na odbornej exkurzii na ostrove Sihoť a v priestoroch Vodárenského múzea BVS, a. s., v Bratislave. Doprava účastníkov bude zabezpečená.
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Osobné údaje účastníkov konferencie budú spracovávané a použité v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky.

Organizačné pokyny – pre autorov prednášok/príspevkov

ZASLANIE ANOTÁCIÍ K PREZENTÁCIÁM: Cez online formulár na webovej stránke konferencie http://water-resources.sazp.sk/. Rozsah: do 250 slov. Jazyk: slovenský/český a anglický. Termín: do 31. 5. 2019. Anotácie budú súčasťou elektronického zborníka.
ZASLANIE PRÍSPEVKOV DO ZBORNÍKA: Zaslanie v editovateľnom formáte emailom na adresu water-resources@sazp.sk. Rozsah: do 7 500 slov. Jazyk: slovenský/český alebo anglický. Termín do: 31. 5. 2019.
POSTEROVÁ PREZENTÁCIA: Poster je potrebné vytlačiť na papier/fóliu v rozmeroch max. 1 000 x 700 mm (výška x šírka). Jazyk: slovenský/český alebo anglický. Prihlasovanie posterových prezentácií prebieha cez online formulár na webovej stránke konferencie http://water-resources.sazp.sk/. Termín do: 31. 5. 2019.
PREZENTÁCIA: Časový rozsah: 15 min. Jazyk: slovensky/česky alebo anglicky. Z dôvodu účasti zahraničných hostí odporúčame textovú časť prezentácie spracovať v anglickom jazyku. Zaslanie prezentácií: v pdf na emailovú adresu water-resources@sazp.sk v termíne do 10. 6. 2019. Zdvorilo žiadame autorov prednášok o dodržanie termínu, pretože tlmočníci potrebujú dostatočný čas na prípravu.

Dôležité termíny

31. 5. 2019    Zaslanie anotácií k prezentáciám a príspevkov do zborníka, oznámenie záujmu o posterovú prezentáciu
31. 5. 2019    Uzávierka prihlášok účasti na konferencii
  5. 6. 2019    Potvrdenie účasti na konferencii zo strany organizátorov
10
. 6. 2019    Zaslanie prezentácie v pdf organizátorom

17. 6. 2019    Otvorenie konferencie