O webovom sídle

Webové sídlo slúži ako prezentácia k medzinárodnej konferencie organizovanej v rámci podujatí pod záštitou ministra životného prostredia SR a pod záštitou predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine.

Názov konferencie: OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV 2019
Podnázov: Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

Webové sídlo poskytuje:

  • informácie o konferencii
  • online prihlášku na konferenciu
  • dokumenty z konferencie: program konferencie, prezentácie, zborník, závery
  • fotogalériu z konferencie