Programový a organizačný výbor

Hlavný garant konferencie

Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ, Slovenská agentúra životného prostredia

Programový výbor konferencie

Ing. Anna Gaálová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ing. Viera Vikukelová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MSc. Liliana Rástocká, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Zuzana Lieskovská, Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Peter Belica, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva
RNDr. Andrea Vranovská, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Jana Poórová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav

Ing. Zuzana Gergeľová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
RNDr. Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., Slovenská akadémia vied
RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., Slovenská akadémia vied
Mgr. Miroslav Havránek, CENIA, Česká informačná agentúra životného prostredia
Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Mgr. Silvia Halková, BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Ing. Danka Thalmeinerová, PhD., Global Water Partnership Central and Eastern Europe

Organizačný výbor konferencie

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Ľubica Koreňová, Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Alica Kučerová, Slovenská agentúra životného prostredia